Meet The Team

Travnet Tech Team
Md Ziaoul Hoque

Chief Technology Officer

Travnet Tech Team
Santosh Limbu Thebe

Travnet Tech Manager

Travnet Tech Team
Tanvir Hasan

Travnet Tech Creative Head

Travnet Tech Team
Manab Sarker

HR & IT

Travnet Tech Team
Protiva Sharmin

Regional Project Team Manager

Travnet Tech Team
Syed Mehdi Hasan

Lead Front End Developer

Travnet Tech Team
Tamanna Reza Asha

Lead Marketing Executive

Travnet Tech Team
Ratna Akter

Lead Full Stack Developer

Travnet Tech Team
Ashiqur Rahman

Graphic Designer

Travnet Tech Team
Mushfiqur Rahman

Full Stack developer

Travnet Tech Team
Md. Mahbub Sakib

Backend Developer

Travnet Tech Team
Ashmita Riya

Full Stack developer

Core Team Members

Travnet Tech Team
Md Ziaoul Hoque

Chief Technology Officer

Travnet Tech Team
Santosh Limbu Thebe

Travnet Tech Manager

Travnet Tech Team
Tanvir Hasan

Travnet Tech Creative Head

Travnet Tech Team
Protiva Sharmin

Regional Project Team Manager

Travnet Tech Team
Riaz Uddin Shuvo

Lead Full Stack Developer

Travnet Tech Team
Syed Mehdi Hasan

Lead Front End Developer

Travnet Tech Team
Md Rabiul Alam

Lead Full Stack Developer